Genetická vyšetření – co nám prozradí ?

Degenerativní myeolopatie
DM – je geneticky podmíněná choroba. DM je progresivní neurodegenerativní onemocnění míchy. Rané stádium choroby se projevuje ubýváním bílé hmoty míšní, především v hrudní oblasti páteře. Dochází tak k postupnému narušování systému “drah” vedoucích signály z mozku do cílového místa a tedy ke zhoršené schopnosti ovládat zadní, a v pozdějším stádiu nemoci, i přední končetiny. Klinickým projevem u zvířat postižených tímto onemocněním je charakteristický styl chůze, který se projevuje ztrátou koordinace a rovnováhy. Mezi další projevy patří inkontinence a postupné ochrnutí dýchacích svalů. Všechny změny provázející degenerativní myelopathii jsou nevratné a zhoršující se ve svém projevu. První příznaky nemoci lze pozorovat přibližně ve věku osmi let a celý proces může trvat až  tři roky, v případě, že majitel dříve nesvolí k euthanázii zvířete. DM je bohužel v současnosti neléčitelná choroba, vždy končí smrtí zvířete.

(zdroj Katedra genetiky a šlechtění České zemedělské univerzity v Praze, Ing. Daniela Čílová)

Naše fenka je na toto onemocnění testovaná, má čistý výsledek – jsou zdravé a nikdy se u ní neprojeví DM. Její potomci nikdy nebudou postiženi, ať už vzniknou ze spojení s partnerem který je pozitivní na tuto chorobu.

Dwarfismus
Jde o genetickou mutaci, která napadá vývoj hypofýzy (podvěsku mozkového) a to má za následek nedostatečnou nebo žádnou produkci hormonů, zejména růstového. Každý defekt ve vývoji hypofýzy způsobuje poruchu v produkci hormonů. Většina psů postižených dwarfismem má nedostatek těchto hormonů GH,TSH,prolaktinu, FSH,LH,ACTH.
Jedná se o nevyléčitelnou nemoc, většina štěňat postižených touto mutací zemřou během prvního týdne. Jestliže štěně přežije, zůstane navždy malinké, např ve dvou letech vypadá pořád jako 4 měsíční štěně, dále trpí vedlejšími příznaky jako je špatné osrstění, někdy žádné, trpí svěděním, zpomalená povaha aj.

(zdroj www.ceskoslovenskyvlcak.eu)

Cita má výsledek čistá N/N – je zdravá, její potomci nikdy nebudou postiženi dwarfem, ať už vzniknou ze spojení se psem, který je nositelem dwarfismu.

Napsat komentář